พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน “แผ่นดินไทยใสสะอาด”
Permalink

พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน “แผ่นดินไทยใสสะอาด”

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน “แผ่นดินไทยใสสะอาด” เร่งปลุกจิตสำนึกถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ที่ จ.สงขลา วันนี้ (13ต.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่…

Continue Reading →

จ.สงขลา เดินหน้าจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ
Permalink

จ.สงขลา เดินหน้าจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ

จังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ เร่งแก้ไขปัญหาเสื่อมโทรมของลุ่มน้ำ วันนี้ (7 ต.ค. 58) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ…

Continue Reading →

ตัวแทนชาวหาดใหญ่-สงขลา ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอินโดนีเซีย
Permalink

ตัวแทนชาวหาดใหญ่-สงขลา ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอินโดนีเซีย

ตัวแทนชาวหาดใหญ่-สงขลา ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอินโดนีเซียผ่านกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเร่งด่วน วันที่ 6 ต.ค. 58 ที่บริเวณหน้าสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ทางเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในนามของ “ชาวหาดใหญ่-สงขลาผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันอินโดนีเซีย” ราว 20 คน นำโดย นายบัญชร วิเชียรศรี…

Continue Reading →

ม.อ.เผยข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สถานการณ์หมอกควัน
Permalink

ม.อ.เผยข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สถานการณ์หมอกควัน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งก่อนและหลังสถานการณ์หมอกควันรวม 1,251 คน และยังไม่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปกติ วันที่ 6 ต.ค. 58 จากสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานมานาน…

Continue Reading →

มรภ.สงขลา ทำเอ็มโอยูพัฒนาชุมชน 3 มิติ
Permalink

มรภ.สงขลา ทำเอ็มโอยูพัฒนาชุมชน 3 มิติ

มรภ.สงขลา ผนึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ทำข้อตกลงความร่วมมือ 3 มิติ แลกเปลี่ยนหลักสูตร ทำวิจัย ควบคู่พัฒนาบุคลากร ขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงวิชาการ ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า…

Continue Reading →

จังหวัดสงขลา ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์
Permalink

จังหวัดสงขลา ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์

จังหวัดสงขลา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ พระประจำจังหวัดสงขลา วันนี้ (29 ก.ย.58) ที่สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค…

Continue Reading →

28 ก.ย. วันป้องกัน “พิษสุนัขบ้า” โลก
Permalink

28 ก.ย. วันป้องกัน “พิษสุนัขบ้า” โลก

28 ก.ย. วันป้องกัน “พิษสุนัขบ้า” โลก สคร.12 สงขลา ชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน พร้อมยึดหลัก 5 ย. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า…

Continue Reading →

ศูนย์ดำรงธรรมจ.สงขลา ย้ายที่ทำการใหม่เป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
Permalink

ศูนย์ดำรงธรรมจ.สงขลา ย้ายที่ทำการใหม่เป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ย้ายที่ทำการใหม่เป็นศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเก่า พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ วันนี้ (25 ก.ย. 58) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด…

Continue Reading →

พมจ.สงขลา จัดประชุมสรุปสถานการณ์เด็กจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558
Permalink

พมจ.สงขลา จัดประชุมสรุปสถานการณ์เด็กจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลา เรื่องสถานการณ์เด็กจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุม สมิหลาแคมปิ้ง รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน…

Continue Reading →

สคร. ๑๒ สงขลา เตือนภาคใต้ระวังไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ย้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก
Permalink

สคร. ๑๒ สงขลา เตือนภาคใต้ระวังไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ย้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (สคร.๑๒) เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (สคร.๑๒) เปิดเผยว่าในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่…

Continue Reading →