สงขลาประชุมวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Permalink

สงขลาประชุมวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนานโยบายและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันนี้ (15 พ.ค.58 ) ที่ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนานโยบายและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา…

Continue Reading →

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดศูนย์บริการจังหวัดสงขลา
Permalink

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดศูนย์บริการจังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดศูนย์บริการจังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึ่งได้รับตามกฎหมาย วันนี้ (8 พ.ค.58) ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นประธานเปิดงานสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา…

Continue Reading →

พม.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
Permalink

พม.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน

พม.สงขลา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียนระดับจังหวัด ปี 2558 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการที่ 12 สงขลา อ.เมืองสงขลา วันนี้(30 เม.ย. 58) นายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน…

Continue Reading →

25 เม.ย. “วันมาลาเรียโลก” สคร.12 ย้ำประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต้องป้องกันตนเอง
Permalink

25 เม.ย. “วันมาลาเรียโลก” สคร.12 ย้ำประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต้องป้องกันตนเอง

วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลก ซึ่งในปี 2558 นี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ร่วมลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใส ร่วมใจเอาชนะมาลาเรีย”( Invest in the Future: Defeat…

Continue Reading →

จังหวัดสงขลา จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2558
Permalink

จังหวัดสงขลา จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558

จังหวัดสงขลา จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อระลึกคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ วันนี้ ( 22 เม.ย. 58) ที่ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอนุชิต…

Continue Reading →

ทน.สงขลา ส่งแอพฯไลน์ “ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง” เชื่อมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม
Permalink

ทน.สงขลา ส่งแอพฯไลน์ “ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง” เชื่อมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

เทศบาลนครสงขลา เพิ่มช่องทางติดตามข่าวสารของ “ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง” (Boyang Greens) ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนผู้รักสุขภาพ และผู้สนใจ ร่วมติดตามข่าวสารของ “ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง” (Boyang Greens) และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสัปดาห์…

Continue Reading →

“สคร.12 แนะ ตั้งด่านชุมชน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์”
Permalink

“สคร.12 แนะ ตั้งด่านชุมชน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะมาตรการลดปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงเข้าออกชุมชน เน้นวัยรุ่น เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อคหากพบพูดคุยทำความเข้าใจ หากไม่ปฏิบัติตามประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดจากเลี่ยงอุบัติเหตุ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า…

Continue Reading →

ม.อ. เปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Permalink

ม.อ. เปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ม.อ. เปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เหล่าศิลปิน 17 ประเทศ นำผลงานร่วมแสดงกว่า 100 ชิ้น วันนี้…

Continue Reading →