กกพ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ VSPP พลังงานหมุนเวียนระบบ Adder  เร่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ทันตามกรอบเวลา
Permalink

กกพ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ VSPP พลังงานหมุนเวียนระบบ Adder เร่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ทันตามกรอบเวลา

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอให้ผู้ประกอบการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ยังคงค้างในระบบ Adder ทุกราย เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ…

Continue Reading →

วัณโรคยังน่าห่วง  สคร. 12 สงขลา ชวนร่วมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
Permalink

วัณโรคยังน่าห่วง สคร. 12 สงขลา ชวนร่วมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่

วัณโรคยังน่าห่วง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงใย ชาวใต้ เน้นหนัก 3 เรื่อง คือ ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแล เพื่อลดป่วย ลดตาย…

Continue Reading →