Share

ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ จุดประกาย “ห้องสมุดสีเขียว”

ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย” เตรียมปรับเปลี่ยนสู่ห้องสมุดสีเขียว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 59 ที่โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 มีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาในและนอกเครือข่ายประมาณ 200 คนเข้าร่วมประชุม

รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งสร้างปัญหาให้กับโลกเพิ่มขึ้น กลายเป็นปัญหาที่ยากจะหลีกเลี่ยง ห้องสมุดสีเขียวเป็นทางเลือกหนึ่งที่ห้องสมุดเลือก เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นแลส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

“การประชุมวิชาการเป็นการจุดประกายของการดำเนินงาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดในการเตรียมความพร้อมที่ก้าวสู่ความเป็นห้องสมุดสีเขียวเต็มรูปแบบ” รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าว

ด้าน อาจารย์เจษฏา โมกขกุล ผอ.สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ม.อ. กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด และเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ผู้สื่อข่าวพิเศษ หาดใหญ่โอเค ดอทคอม

batch_q2 batch_q3batch_q4 batch_q6batch_q1

Leave a Comment