Share

มรภ.สงขลา จับมือสถาบันศิลปะอินโดฯเปิดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา สานต่อความร่วมมือสถาบันศิลปะอินโดฯเปิดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ 2 ประเทศ

มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือสถาบันศิลปะอินโดนิเซียแห่งปาดังบันยัง สานต่อข้อตกลงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางดนตรี นาฏศิลป์ พร้อมส่งนักแสดงร่วมโชว์บนเวทีวัฒนธรรมสัมพันธ์

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากสถาบันศิลปะอินโดนิเซียแห่งปาดังบันยัง (ISI Padangpanjang) นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ เดินทางมาพบกับคณะผู้บริหารของ มรภ.สงขลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งวางแผนกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในอนาคต จุดมุ่งหมายของความร่วมมือยังคงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในด้านงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ดนตรี ให้เกิดความต่อเนื่อง ก่อเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ ในโอกาสเดียวกันนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันศิลปะอินโดนิเซียฯ ยังได้เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ของ มรภ.สงขลา และเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง มรภ.สงขลา กับสถาบันศิลปะอินโดนิเซียฯ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2555 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ได้เดินทางไปเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่สถาบันศิลปะดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 17 กันยายน 2555 จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้นด้านงานศิลปะ ซึ่งหลังจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2555 มรภ.สงขลา ได้รับเชิญจากสถาบันศิลปะอินโดนิเซียฯ เข้าร่วมงาน Festival Seni Melayu ASIA TENGGARA (Sea MAF 2012) เพื่อแสดงนาฏศิลป์ อันเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

batch_กระชับสัมพันธ์batch_มอบของที่ระลึกbatch_หารือสานต่อความร่วมมือbatch_เยี่ยมเยือนคณะศิลปกรรมฯbatch_ฝึกซ้อมร่วมกัน batch_DSC_0957batch_แสดงเวทีวัฒนธรรมสัมพันธ์ batch_แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Leave a Comment