Share

ผวจ.สงขลาฝากกงสุลใหญ่มาเลเซีย คนใหม่ดันแคมเปญ “สงขลามหาสนุก”

กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เข้าพบ ผู้ว่าฯสงขลา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ

วันนี้ (18 ก.พ.59) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายมูฮัมหมัดอาฟันดี อาบู บาการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่มีดินแดนติดกับประเทศมาเลเซียหลายอำเภอ ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และในขณะนี้รัฐบาลไทยจัดให้อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งที่สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

สำหรับภารกิจหลักที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา คือ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดได้ก็จะสามารถดึงดูดนักนักลงทุน นักธุรกิจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ได้มีการเปิดแคมเปญการท่องเที่ยว “สงขลามหาสนุก” ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะให้ความสนใจกับทุกเทศกาลของประเทศอยู่แล้ว โดยเพราะในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ อ.สะเดา และ อ.เมืองสงขลา ที่มีการจัดงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของความปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการแก่นักเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความปลอดภัย

อีกทั้งนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของสินค้าฮาลาลที่รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยมีคณะกรรมการอิสลามเข้ากำกับดูแลสินค้าฮาลาลให้ถูกสุขลักษณะ และพร้อมผลักดันสินค้าฮาลาลเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก ในการเข้าพบในครั้งถือเป็นการสัมพันธ์ที่ดี ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

อริสา สีรัตน์ //ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ //ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1_resize batch_3_resize batch_4_resize batch_5_resize

Leave a Comment