Share

เกษตรกรสงขลามีเฮ ธกส.จับมือ ม.รังสิต เลือกพื้นที่นำร่องปลูกกล้วยหินพร้อมรับซื้อทั้งหมด

เกษตรกรสงขลามีเฮ ธกส.ร่วมกับ ม.รังสิต เลือกพื้นที่นำร่อง 500 ไร่ ปลูกกล้วยหิน รับซื้อผลผลิตกล้วยดิบทั้งหมด นำไปผลิตแป้งเพื่อสุขภาพจากล้วยหิน

วันนี้ (20 ก.พ. 59) ที่ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ กวิชเลิศวัฒนา รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทำงานโครงการฯ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตร เกษตรจังหวัดสงขลา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และผู้แทนเกษตรกร เพื่อปรึกษาหารือการเลือกพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 500 ไร่ ปลูกกล้วยหินเพื่อแปรรูปเป็นแป้งเพื่อสุขภาพ โดยจะมีการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกกล้วยหินดังกล่าว

กล้วยหินเป็นพืชพื้นถิ่นของไทย ปลูกได้ทุกภูมิภาคและสายพันธุ์เดียวกันกับกล้วยน้ำว้า รสชาติดีไม่ฝาดไม่ยุ่ย เปลือกแข็ง เก็บได้นานกว่ากล้วยชนิดอื่นไม่นิยมรับประทานสดเพราะเนื้อแข็งจึงต้องนำไปผ่านกรรมวิธี เช่น ต้มหรือแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ จะนิยมปลูกมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากจะเป็นอาหารของนกกรงหัวจุง ปัจจุบันกล้วยหินมีไม่เพียงพอในตลาด ดังนั้นหากมีการส่งเสริมการปลูกกันอย่างจริงจังและมีตลาดรองรับสามารถเพิ่มสร้างได้ให้แก่เกษตรได้เป็นอย่างดี จากการวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่ากล้วยหินเป็นกล้วยที่ให้ปริมาณแป้งมากกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆและมีคุณภาพแป้งทีมีคุณค่าทางอาหารเหนือกว่าแป้งที่ได้มาจากพืชแป้งชนิดอื่น ๆ หลายเท่า

สำหรับการประชุมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดประชุมเกษตรกรที่สนใจเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการปลูกกล้วยหิน ในพื้นที่นำร่อง 500 ไร่ โดยในข้อสัญญาเกษตรกรจะต้องซื้อหน่อกล้วยหินจากโครงการต้นละ 25 บาท บนพื้นที่ 1 ไร่จะปลูกกล้วยได้ 177 ต้น และจะออกผลผลิตภายใน 8 เดือน ส่วนการเก็บเกี่ยวโครงการจะรับซื้อกล้วยดิบทั้งหมดของเกษตรในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ตลอดสัญญา 2 ปี หากเกษตรกรสนใจสามารถเข้าส่วนรับฟังรายละเอียดโครงการได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งในภาคเช้าเกษตรกรพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้แก่ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จัดที่สำนักงานสหกรณ์ สาขาระโนด และในภาคบ่ายจะจัดที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7 batch_8

Leave a Comment