Share

ปภ.สงขลา เผยเตรียมรับมือภัยแล้ง แย้มอุตุฯคาดหลังสงกรานต์จะมีฝนตก

ปภ.สงขลา เผยเตียมรับมือภัยแล้งทุกมิติ แย้มศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการณ์หลังสงกรานต์จะมีฝนตกในพื้นที่ ขณะที่ทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ประหยัดน้ำ

นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ ทางรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำชับทุกจังหวัดในการเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดภัยแล้ง พร้อมหาภาชนะในการกักเก็บน้ำ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่มีหลายพื้นที่มีแนวโน้มในการประสบภัยดังกล่าว โดยทางรัฐบาลได้เน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนทุกประเภทอย่างใกล้ชิด พร้อมให้หาวิธีการในการเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนตลอดช่วงฤดูแล้ง หากเกินขีดความสามารถของจังหวัดให้รีบรายงานข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำแก่ประชาชน และขอความร่วมมือเกษตรจังหวัดในการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยแล้งด้านการเกษตรในพื้นที่

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง และไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศว่าในห้วงหลังเทศกาลสงกรานต์ คือ ประมาณช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีฝนตก หากเป็นไปตามการคาดหมาย จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญ แต่เพื่อความไม่ประมาท ทางจังหวัดได้มีการดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยทีได้กำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัย, การสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ , การจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน , การกำหนดพื้นที่/หน่วยงานรับผิดชอบในการแจกจ่ายน้ำ , ข้อแนะนำในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสม , การประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยา และการรายงานสถานการณ์ รวมทั้งวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้มีการสรุปแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่ 16 อำเภอ ทั้งด้านการเกษตร และด้านน้ำอุปโภค-บริโภค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำด้านการเกษตร เช่น งดปลูกข้าวนาปรัง และเลี้ยงปลา ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้ง คือ ในเดือนสิงหาคม เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาแล้งขึ้นมาจริงๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

สุธิดา พฤกษ์อุดม ข่าว/สวท.สงขลา

batch_DSC_9794_resize batch_DSC_9802_resize

Leave a Comment