ผลการแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานประเพณีแข่งโพน – ลากพระ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2553

http://i289.photobucket.com/albums/ll227/chelseanoi/pattalung/1.jpg

ประเภทโพนเยาวชน

ชนะเลิศ ได้แก่ โพนสิงห์ ผู้ตี ด.ช.กิตติศักดิ์  ชุมประเสริฐ  สังกัดค่ายโพนลุงอ้วม อบต.ชัยบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนเพชรเอก ผู้ตี ด.ช. พงศกร  ดำด้วง  สังกัดค่ายโพนป่ายางหูเย็น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนอีรู  ผู้ตี ด.ช.จิรวัฒน์  กมลรัตน์  สังกัด อบต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โพนนำชัย ผู้ตี ด.ช.จักรพันธ์  เนียมจันทร์ เทศบาลตำบลบ้านสวน

ประเภทโพนขนาดเล็ก

ชนะเลิศ ได้แก่ โพนไกรทอง ผู้ตี นายวิทยา  ศรีสมัย  สังกัดค่ายโพนป่ายางหูเย็น

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนเจ้าพระยา ผู้ตี นายประชีพ  นวลมะโน  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสวน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนลูกเก้า ผู้ตี นายจตุรงค์  ทองขาวเผือก  ค่ายโพนค่ายโพนป่ายางหูเย็น

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  โพนจอมใจ ผู้ตี นายเฉลิมชัย  เดชแสง  ค่ายโพนป่ายางหูเย็น

ประเภทโพนขนาดกลาง

ชนะเลิศ ได้แก่ โพนหมอนทอง ผู้ตี นายกจรพล  ปานดำ  สังกัดค่ายโพนผ้าแต้ม ลูกชิ้นเอ็นไก่อารี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนเทพฤทธิ์ ผู้ตี นายเฉลิมชัย  เดชแสง  สังกัดค่ายโพนป่ายางหูเย็น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนเมขลา ผู้ตี นายจนิษฐ์  สารานุรักษ์ สังกัดค่ายโพนลุงผัน อบต.ชัยบุรี (เดอะร็อกผับ)

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โพนจำปาทอง ผู้ตี นายอธิวัฒน์  สมเพชร สังกัดค่ายโพนลูกตาล ทต.บ้านสวน

ประเภทโพนขนาดใหญ่

ชนะเลิศ ได้แก่ โพนศรีวิชัย ผู้ตี นายทวีศักดิ์  ปานมา สังกัดค่ายโพนทุ่งรวงทอง อบต.ชัยบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนเจ้าตะเคียน  ผู้ตี นายเฉลิมชัย  เดชแสง สังกัดค่ายโพนป่ายางหูเย็น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนเพชรมงคลชัย  ผู้ตี นายเอกชัย  นิ่มละมัย สังกัดค่ายโพนดาวเหนือ ชมรมว่าวไทย

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โพนสหม้อ ผู้ตีนายศิริพร  ชูปาน  สังกัดอบต.พนมวังก์

ผลการประกวดโพนสวยงาม

ชนะเลิศ ได้แก่  โพนศรีวิชัย  เป็นโพนขนาดใหญ่  ผู้ตี นายทวีศักดิ์  ปานมา สังกัด ค่ายโพนทุ่งรวงทอง อบต.ชัยบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนเมขลา เป็นโพนขนาดกลาง ผู้ตี นายจนิษฐ์  สารานุรักษ์ สังกัด ค่ายโพนลุงผัน อบต.ชัยบุรี (เดอะร็อกผับ)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนเพชรแสงเดือน เป็นโพนขนาดเล็ก ผู้ตี นายจักรกฤษณ์  พิสมัย สังกัดวัดตะแพน

ผลการประกวดลีลาตีโพนสวยงาม

ชนะเลิศ ได้แก่ โพนเจ้าแม่เขาดิน เป็นโพนขนาดใหญ่  ผู้ตี นายภาณุพงศ์  ทองเกิดอินทร์ สังกัด เทศบาลตำบลบ้านสวน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โพนหมอนทอง เป็นโพนขนาดกลาง ผู้ตี นายกจรพล  ปานดำ สังกัด ค่ายโพนผ้าแต้ม ลูกชิ้นไก่อารี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โพนลูกเก้า  เป็นโพนขนาดเล็ก ผู้ตีโพน นายจตุรงค์  ทองขาวเผือก สังกัด ค่ายโพนป่ายางหูเย็น

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง (แดนเซอร์ลูกทุ่ง) 24 ตุลาคม 2553

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

ระดับสูงกว่าประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โรงเรียนพัทลุง)

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ

ผลการประกวดเรือพระ

รางวัลชนะเลิศ วัดควนปรง

รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดอินทราวาส

รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดไทรห้อย

รางวัลชมเชย

วัดอัมพวนาราม

วัดควนกรวด

วัดธาราสถิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>