Share

จ.พัทลุง แถลงข่าวงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ ประจำปี 2558

จ.พัทลุง แถลงข่าวงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ ประจำปี 2558

นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายสุวิทย์ สุวรรณเรืองศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์ นายก อบต.ตะแพน นายภวัต อินทนุผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานโพน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะสื่อมวลชน ค่ายโพน และแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

Leave a Comment