Share

จังหวัดพัทลุงสนธิกำลังฝ่ายต่าง ๆ ลงทำการรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

จังหวัดพัทลุงสนธิกำลังฝ่ายต่าง ๆ ลงทำการรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาพื้นที่อำเภอปากพะยูน ขณะที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยนำลอบพับมามอบแก่ทางราชการจำนวนมาก

ที่ท่าเรือเทียบเรืออำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง วันนี้(16 ต.ค.58) นายอนุรัฐ ไทยทรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อม นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอปากพะยูน นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดพัทลุง และ พอ.เสกสรรค์ ก้อนแก้ว รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยแถวตรวจการประมงปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมง ผิดกฎหมาย โดยนำเรือเร็ว เรือตรวจการ จำนวน 7 ลำ ลงพื้นที่รื้อถอน โพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายชนิดหนึ่ง ตามคำสั่งของ คสช.ที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การครบคุม เพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับทั่วประเทศ โดยในส่วนจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา และมีพี่น้องชาวประมงได้ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายหลายชนิด เช่น โพงพาง ลอบพับ ไซนั่ง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ชาวประมงทราบมาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นเป็นอย่างดี มีการรื้อถอนออกไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีส่วนประกอบของเครื่องมือประมงบางส่วน เช่น เสาโพงพาง เชือก คานไม้ เป็นต้น จึงได้สนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ประมง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าดำเนินการรื้อถอนส่วนประกอบของเครื่องมือประมงที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมด นอกจากนี้ได้มีชาวประมงในพื้นที่ อำเภอปากพะยูนนำ เครื่องมือประมง ชนิดลอบพับ จำนวน 2,800 ลูก ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประมง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปเก็บรักษาที่หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดพัทลุงรอการทำลายต่อไป

สำหรับไซนั่ง หรือ ไซกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผิดกฎหมายตามประกาศของ คสช. ได้มีชาวประมงบางส่วนได้ยื่นข้อเรียกร้องให้สามารถทำการประมงต่อไปได้ โดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสัตว์น้ำ และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมประมงว่าจะอนุโลมได้หรือไม่ จึงยังไม่มีการรื้อถอนในวันนี้

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวประมงอีกกลุ่มหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า เครื่องมือประมงประเภทไซนั่ง มีลักษณะการจับสัตว์น้ำที่ทำลายล้างเช่นเดียวกัน และยังมีข้อเสียมากกว่าไซตัวหนอนอีก เนื่องจากมีการกั้นรั้วด้วยไม้และอวนขวางทางเดินของสัตว์น้ำ และเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินเรือด้วย จึงอยากให้ทางราชการทำการรื้อถอนออกทั้งหมด เพื่อให้ทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ให้ชาวบ้านสามารถใช้เครื่องมือประมงแบบดั้งเดิมทำมาหากินต่อไปได้

Leave a Comment