Share

ม.ทักษิณ มอบรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ปี58 แก่นายบรรจง นะแส

มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558 แก่นายบรรจง นะแส ผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรมนำมาใช้ในการพัฒนาด้านวัฒนธรรม

พิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558
 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และมูลนิธิศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้จัดโครงการรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรมอบรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558 แก่นายบรรจง นะแส ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรมนำมาใช้ในการพัฒนาด้านวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 นี้ ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา กล่าวรายงานโครงการ และในพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล และคณะกรรมการองค์กรร่วมจัดได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา คุณสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์พงศ์ไพบูลย์ และ อาจารย์ ดร.วิชุดา เกตุใหม่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ร่วมมอบเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ชุมชน บุคลากร และนิสิต จำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่ คุณบรรจง นะแส ผู้ที่ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเพื่อเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และคุณบรรจง นะแส ชมวีดีทัศน์แนะนำประวัติ ชีวิตและผลงานศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ชมวีดีทัศน์แนะนำประวัติ ชีวิต นายบรรจง นะแส และได้รับเกียรติจากอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2558 มาอ่านกวี“สืบย่าน-สานต่อตำนาน (วัฒน) ธรรม รับฟังปาถกฐาเรื่อง“ดับบ้าน ดับเมือง : เชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคม (วัฒน) ธรรม”โดย นายบรรจง นะแส ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 และรับฟังดนตรี โดย วงอัสลีมาลา

batch_12410589_10201286028148388_2340300401095208958_n batch_12552618_971693372910208_2886780322180902707_n batch_12572979_10201286028068386_4923205544531601775_n batch_IMG_0181_resize batch_IMG_0211_resize batch_IMG_0235_resize

Leave a Comment