Share

อบจ.สงขลา แถลงเตรียมจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา”

นายก อบจ.สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” พร้อมดึงคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม เดินหน้าสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ม.ค.59) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” พร้อ มด้วย นายฉะรัด หวันอิ ประธานกลุ่ม All Right Bikers Hatyai , นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง คณะกรรมการฯ , ผู้แทนกลุ่มบิ๊กไบค์ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่ม All Right Bikers Hatyai ในการจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

ด้าน นายฉะรัด หวันอิ ประธานกลุ่ม All Right Bikers Hatyai กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกบิ๊กไบค์วีคทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมกันจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ในวันที่ 29-30 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 24.00 น. ณ บริเวณตลาดน้ำหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคัก มีเงินหมุนเวียน กระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยจาก ส.ส.ส. โดยรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดกิจกรรมการกุศล พร้อมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสาธิตอาชีพสำหรับคนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างอาชีพให้คนตาบอดได้มีงานทำและมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง คณะกรรมการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดมีความตั้งใจจะระดมทุนสร้างอาคารกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตาบอดของโรงเรียนการศึกษาตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กไบค์ ทั้งจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_2660_R batch_DSC_2652_R batch_DSC_2663_R batch_DSC_2667_R batch_DSC_2668_R batch_DSC_2671_R batch_DSC_2674_R batch_DSC_2682_R

Leave a Comment