Share

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ ม.อ. เตรียมนำงานวิจัยลดกลิ่นจากโรงงานรมควันยางเพื่อชุมชนท่าข้าม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยนำงานวิจัยลงสู่พื้นที่ชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้มีการลงพื้นที่ ชุมชน อบต. ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานบริการวิชาการที่ผ่านมาของชุมชน และวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559 โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ และ ดร.นุชนาถ คงช่วย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมลงพื้นที่ พูดคุย กับ คุณเสน่ห์ ขวัญชนะ เจ้าของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

ซึ่งในปี 2558 คณะฯ ได้มีการดำเนินการจัดโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้กับทางโรงงานดังกล่าว จากการพูดคุย พบว่า ทางโรงงานประสบปัญหาการร้องเรียนในเรื่องกลิ่นควัน จากกระบวนผลิตยางแผ่นรมควันจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในวันลงพื้นที่ดังกล่าวได้พูดคุยกึงแนวทางในการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน โดยคณะฯ จะดำเนินการการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน ว่าได้รับผลกระทบจากปัญหามากน้อยเพียงใด และจะมีการดำเนินการศึกษากระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อลดปัญหากลิ่นควัน ควบคู่กันต่อไป

อิสรภาพ  ชุมรักษา
นักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

batch_12631415_958459657565143_4317755431788830293_n batch_12592703_958459774231798_6326035689265312432_nbatch_1914553_958459767565132_6843090406679713172_nbatch_12631464_958459800898462_2393789038060879335_n batch_12642995_958459750898467_4279954476471796067_n batch_12644760_958459717565137_8205622650713827180_n batch_12644894_958459720898470_3226129124944268380_n batch_12647515_958459684231807_3494466175556763612_n batch_12650934_958459890898453_6568519865470278667_n batch_12661921_958459747565134_5876760186840096068_n batch_12662661_958459894231786_9068994259786224510_n batch_12670096_958459857565123_7979235607133944201_n

Leave a Comment