คำค้นหา: ข่าวสงขลา

กรมเจ้าท่า จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 5 ทำแผนแม่บทการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

กรมเจ้าท่า จัดรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 เพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง วันนี้ (24 มิ.ย. 57) ที่ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่ารากชารจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ตามโครงการงานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ในโครงการศึกษาการขุดลอกฯ นี้ จำเป็นจะต้องมีการศึกษา 4 งาน ด้วยกัน คือ 1)การศึกษาและวางแผนการขุดลอกให้ถูกต้องตามเทคนิคและตามความต้องการของประชาชนและการเลือกแนวร่องน้ำ 2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มทุน 3)การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบรายละเอียดร่องน้ำ…

ทัพเรือภาคที่2 จัดสัมนาและฝึกปฏิบัติการร่วมเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลอันมีมูลค่ามหาศาล วันนี้(24มิ.ย.57) เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 ประกอบด้วย จ.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช…

จังหวัดสงขลา ชี้แจงสถานประกอบกิจการประมงทะเลวางแนวทางแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

จังหวัดสงขลา เชิญสถานประกอบกิจการประมงทะเลในจังหวัดเพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศ ที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน อ.เมืองสงขลา วันนี้(24 มิ.ย. 57) เวลา 09.30 น. นายพิรสิญฐ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิการโครงการชี้แจงนายจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลที่เกี่ยวเนื่อง นายพิรสิญฐ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความพยายามมุ่งมั่นในการทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับ Tier 2 Wath List หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายคุ้มครองเยื่อของการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งถูกจัดอยู่ในลำดับนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกันมา 4 ปี…

ม.อ. ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ ระดมความคิดเห็นด้านจราจรขับเคลื่อน “หาดใหญ่ มหานครแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินโครงการสมัชชาประชาชนฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านจราจร ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “หาดใหญ่ มหานครแห่งความสุข” วันนี้(24มิ.ย.57) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินโครงการสมัชชาประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านจราจร ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , อาจารย์วิวัฒน์ สุทธิวิภากร…

ผู้ว่าฯสงขลารับไม้ต่อ ศสช. รุกวางมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้ว่าฯสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ศสช.เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดสงขลา วันนี้ (23 มิ.ย.57) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยมี นายอำเภอ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน เข้าร่วมรับฟัง นายไพโรจน์…

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้ประสานงานเครือข่ายดีเด่น

วันนี้ (23 มิ.ย. 57) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประสานงานเครือข่ายดีเด่น ตามโครงการวันองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557 ในโอกาสประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นายชาคริต สุรณัฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา จำนวน 92 แห่ง ได้จัดกิจกรรมวันองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี…

ผบ.ฉก.สงขลา รุกสร้างจิตสำนึกเยาวชน จัดประกวดร้องเพลงประสานเสียง“ร้อยเรียง สำเนียง ธงชาติ”

ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นำบทเพลง ธงชาติ ศิลปิน หลง ลงลาย บ่มเพาะเยาวชนชายแดนใต้ สร้างจิตสำนึกรักชาติและร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง“ร้อยเรียง สำเนียง ธงชาติ” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ด้วยการนำบทเพลง “ธงชาติ” ของศิลปิน หลง ลงลาย มาใช้ในการประกวด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต…

5 จชต. ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอาหารฮาลาล ครัวไทยสู่อาเซียน”

5 จชต. ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอาหารฮาลาล ครัวไทยสู่อาเซียน” ( Halal Food Festival : Thai Cuisine to ASEAN ) มุ่งพัฒนาสถานที่ปรุงและจำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล รองรับ AEC วันนี้(22มิ.ย.57) เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาหารฮาลาล ครัวไทยสู่อาเซียน” (…

ทหารร่วมกับสมาคมเด็กฯ “กลุ่มลูกเหรียง”จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนสร้างความสมานฉันท์จชต.

ทหารร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “กลุ่มลูกเหรียง”จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22 มิ.ย. 57 ทหารชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง จัดค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามครั้งที่ 2 ขึ้นที่ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จ.ยะลาเข้าร่วม 12 โรงเรียนจำนวน 120 คน ร่วมทำกิจกรรมทั้งการบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมหรรษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในวันนี้ซึ่งเป็นวันปิดโครงการ พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายทุกคน และจะมีการขยายโครงการต่อเนื่องในทุกๆ…

ฝ่ายความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหว นายการียา สาเมาะ หัวหน้ากลุ่มวางระเบิด 2 จุดหาดใหญ่

ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว นายการียา สาเมาะ หัวหน้ากลุ่มวางระเบิด 2 จุดหาดใหญ่ พร้อมพวกอีก 4 คน คาดเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ด้านเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ป้องกันการตอบโต้ก่อนช่วงเดือนรอมาฎอน หลังจับกุมมือวางระเบิดหาดใหญ่ 3 คน วันที่ 21 มิ.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของ นายการียา สาเมาะ หัวหน้ากลุ่มลอบวางระเบิด 2 จุด ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมพวกอีก 4 คน ประกอบด้วย นายอิสยาซะห์…