คำค้นหา: ข่าว สตูล

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์พยาบาลมาตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนชาวสตูลโดยไม่คิดมูลค่า

วันนี้ (4 ธ.ค.53) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การนำของนายฮซัน  ฮาซันนาลี  ประธาน มูลนิธิฯ ได้นำคณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร มาบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจรักษาโรคฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และแนะนำด้านสุขภาพอนามัย แก่ประชาชนจังหวัดสตูล โดยไม่คิดมูลค่า มีนายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอมะนัง และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ…

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตตามหลักศาสนา นำนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ หิ้วปิ่นโตไปวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ

นายอดุลย์  มะมิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กล่าวว่าจากสภาพปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ นั้น  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่รับผิดชอบอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จึง คิดหาวิธีการที่จะป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กใน โรงเรียนพร้อมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย และได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตตามหลักศาสนาขึ้น ได้นำศาสนาที่นักเรียนนับถือมาใช้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไป ดำเนินชีวิต   โดยนักเรียนที่เป็นไทยพุทธ ตั้งแต่ชั้น อนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 32 คน ในทุกวันพระ ด้วยการนำปิ่นโตมาจากบ้านคนละ 1 สาย มาโรงเรียนทำกิจกรรมตอนเช้าตามปกติของโรงเรียน จากนั้นในเวลา 09.30 น….

จังหวัดสตูล สรรหาครอบครัวที่มีการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย เพื่อยกย่องให้เป็นครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2554

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการพิจารณาสรรหาครอบครัว ที่มีการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย เพื่อยกย่องให้เป็นครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2554  เนื่อง จากสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกและสมาชิกในครอบครัวนั้นถือว่าเป็นรากฐาน และองค์กรเล็กที่สุดของสังคมที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ และความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้ครอบครัวได้ มีบทบาทที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในครอบครัวและสังคม เพื่อ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่ดี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ มีความสามัคคีรักใคร่ในครอบครัวอันดีควรยกย่องเป็นตัวอย่าง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย ขึ้น…

ตร.สตูลรวบตัวผู้ต้องหาค้ายาบ้า-ยาไอซ์

สตูล – เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 100 เม็ด และยาไอซ์ รวมน้ำหนัก 10.4 กรัม ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อคืนวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ผบก.ภ.จว.สตูล, พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนารถ ผบก.ป., พ.ต.อ.พิษณุ อัชนะพรกุล ผกก.สส.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.โสจิรัตน์ โลหะเนตร สว.งาน…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เร่งแก้ปัญหาให้กับชาวประมงขนาดเล็กกว่า 50 ครัวเรือน หลังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ปากบารา

นายรัฐการ รัฐเลีย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ปากบารา ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือขนาดกลาง พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน โดยทางกรมเจ้าท่าเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ 371 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 750 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จังหวัดสตูล จะมีท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และให้บริการด้านการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะทางทะเลที่สำคัญของ…

สโมสรโรตารี่สตูล มอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลสตูล นำไปใช้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

คุณสุวิมล เตียวสกุล นายกสโมสรโรตารี่สตูล พร้อมนายพิบูลย์ รัชกิจประการ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นำคณะทำงานและสมาชิกของสโมสรฯ จัดพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยซึ่งทางโรงพยาบาลสตูลยังขาดแคลน นายกสโมสรโรตารี่สตูล กล่าวว่าสโมสรโรตารี เป็นองค์กรของนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ผู้ซึ่งให้บริการเพื่อมนุษยชาติ สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพ และช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลก การมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลสตูล ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางสโมสรโรตารี่สตูล จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัดสตูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปาก บารา หลังประชาชนในพื้นที่ยังสับสนกับข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปาก บารา หลังประชาชนในพื้นที่ยังสับสนกับข้อมูล ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันนี้ ( 29 พ.ย.53) นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในที่ประชุมได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความ เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่มีข่าวทางสื่อมวลชนมาเป็นระยะว่า รัฐบาลจะมีการผลักดันการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา อ.ละงู ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก รวมทั้งข่าวกลุ่มองค์กรภาคเอกชน หรือ NGO ได้ออกมาเคลื่อนไหวและคัดค้านโครงการ เนื่องจากกระทบกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ คือสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาสตูล…

หน.บ้านพักเด็กฯสตูลหารือแก้ไขเด็กสตรี-เยาวชนในกลุ่มเสี่ยงค้ามนุษย์

สตูล – เนื่องจากขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมของประเทศ สายด่วน 1300 ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และเบาะแสการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จ.สตูล จึงร่วมมือกันหารือในการแก้ไขปัญหาของเด็กสตรีและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม เสี่ยง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมของประเทศ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมเด็ก และสตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาสังคม และเบาะแสขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อตาม กระบวนการอย่างครบวงจร วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.สตูล เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและรับจ้างทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สตูล จึงได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด…

2 นักบินพารามอเตอร์ชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุชนกันระหว่างการบินโชว์ ในงานสตูล-ลังกาวีพารามอเตอร์ชาเลนจ์ 2010

2 นักบินพารามอเตอร์ชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุชนกันระหว่างการบินโชว์ ในงานสตูล-ลังกาวีพารามอเตอร์ชาเลนจ์ 2010 (26/11/2010) อุบัติเหตุนักบินพาราเตอร์หรือร่มบินชนกันทำให้นักบินได้รับบาดเจ็บ 2 รายครั้งนี้  เกิด ขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.45 น.ของวันนี้ (26พ.ย.53) เกิดขึ้นขณะที่นักบินทั้ง 2 ร่วมบินโชว์ให้ประชาชนได้ชม ในงานสตูล-ลังกาวี พารามอเตอร์ชาเลนจ์ 2010   ที่ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล โดยนักบินชาวมาเลเซียชื่อน.ส.ลลิตา  อัง  วัย 18 ปี ได้บังคับเครื่องร่อนลงสู่พื้น ตามหลังเพื่อนนักบินคนอื่นๆที่ทยอยนำเครื่องลง ก่อนที่จะถึงพื้นดินระยะความสูงประมาณ 10 เมตร ได้เกิดเสียหลักเครื่องร่อนไปเกี่ยวกับใบร่มของนายแม็ก   ออง  นัก ร่มบินชาวสิงคโปร์…

จังหวัดสตูล แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในระยะ 4-5 วันนี้

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าว่า จังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี คาดว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และจังหวัดนราธิวาส ดังนั้นเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะอากาศดังกล่าวในพื้นที่ จังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในระยะ 4-5 วันนี้ (25-29 พ.ย.53) พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลท้องถิ่น สำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ…