คำค้นหา: ประกันสังคม

ประกันสังคมสงขลา แจ้งผู้ประกันตน 3 มาตรา สามารถขอกู้ซ่อมบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ เริ่มวันนี้(25พ.ย.2553) เป็นต้นไป

ประกันสังคมสงขลา แจ้งผู้ประกันตน 3 มาตรา สามารถขอกู้ซ้อมบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ สามารถขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศตั้งแต่ วันนี้(25พ.ย.2553) เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมสงขลา แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่สามารถขอกู้ซ่อมแซมบ้านเรือน อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมคนละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 คงที่ 2 ปี มี 3 มาตรา คือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือผู้ประกันตนที่ทำงานกับสถานประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนที่เคยทำงานกับนายจ้างแล้วส่งเงินสมทบต่อเอง และผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วจ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า…