คำค้นหา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

มรภ.สงขลา จัดแข่งจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 12 นร.เขตภาคใต้ โชว์ฝีมือชิงชัยระดับประเทศ

มรภ.สงขลา จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกภาคใต้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา หาตัวแทนเข้าชิงชัยระดับประเทศ หวังพัฒนาทักษะด้านการผลิต สร้างโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกภาคใต้ ว่า นอกจาก มรภ.สงขลา จะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจในการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่ มรภ.สงขลา ให้ความสำคัญ และนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ กับ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดี ที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์…

นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

วันนี้ (26 มค.55) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมจัดงานนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานเปิดงาน สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และความเป็นในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นกเรียน นิสิตนักศึกษา ครู…